SALES & MARKETING

Piyush Jain
  email: kpjewellers@gmail.com


INDIA

Priyanka Jain
101 Kisturi Palace, 4312 KGB ka Rasta, Johari Bazaar, Jaipur-302003 Rajasthan, India
Ph :+91-141-4031155  Fax : +91-141-4005535
email: priyanka.kpjewellers@gmail.com


U.S.A

Diva Jewels LLC

1669 Hollenbeck Ave, Ste 2-144, Sunnyvale, CA-94087 U.S.A
Ph:  +1-408-890-7315   Fax: +1-877-296-3482
 email:  divajewelsllc@gmail.com

 
 
Best Deals

Terms of Use